Books by Selim Yeniçeri


Yeniçeri spiritüel bir motivatördür ve her şeyden öte, insanı hayvandan ayıran temel beceri ve insanın Tanrı'ya yakınlığını vurgulayan en temel özellik olduğuna inandığı hayal gücüne değer vermektedir. Ayrıca, kişinin hayatını kazanmanın dışında, deneyimlerini paylaşması ve başkalarının hayatlarına değer katması gerektiğine inanmakta, bütün çalışmalarında bu görüşünü olabildiğince vurgulamaktadır. 

Yeniçeri is a spiritual motivator, and he values in imagination above all, as a unique skill that belong to mankind and God, which differs human from animal. Also, he strongly believes that, other than making a life, everyone should share their experiences, and add value to the lives of others, so he emphasizes this point of view through all of his works as much as possible.


Komplekssiz Yaşam / A Life Without Complexes
Önemli Olan Nasıl Başladığın Değil, Nasıl Bitirdiğindir! 
It's Not How You Start, But How You Finish!

Komplekssiz Yaşam:
Önemli Olan Nasıl Başladığın Değil, Nasıl Bitirdiğindir!
Yakamoz Yayınları 2010
2010 yılında yayınlanan Komplekssiz Yaşam adlı kitabında, Selim okurlarına yaşam ve kariyerindeki başarı öyküsünü anlatırken, aynı zamanda küçüklüğünde kazandığı olağanüstü başarıları, sonrasında gelen yıkımları, hayalgücünün ve yüksek zihin kapasitesinin kendisine yarattığı inanılmaz sorunları nasıl aştığını, etrafındaki yaşıtları onu dışlayıp kısa boyu yüzünden alay konusu ederken, onu sürekli itip kakarken nasıl ayakta kaldığını ve ilerleyen yaşlarında gelen sıra dışı yaşam deneyimlerini paylaşıyor. Selim Yeniçeri bu kitapta bir felsefeyi canlı olarak kanıtlıyor: "Beni öldürmeyen şey güçlendirir."

In his book titled A Life Without Complexes released in 2010, while telling the story of his life and success in career, Selim also shares his extraordinary experiences with his readers; how he achieved amazing success in his childhood, the destruction and havoc came afterwards, how he overcame the terrifying problems that his imagination and high mental capacity caused him, how his peers made him a target of mockery due to his physical shortness throughout his adolescense, pushing and pulling him around, and how he survived it all. Selim Yeniçeri proves a motto in this book: "What doesn't kill me, strengthens me."

Yorumlar / Comments:

(Önsöz'den / from Foreword)

"İnsanın kendini değiştirebilmesi, gerekli gelişmeleri kaydetmek için sürekli öğrenci olmayı kabul edebilmesi ve bunu yapabilmek için egosunu cebine koymayı başarabilmesi hayattaki en zor şeylerdir.
"Selim Yeniçeri'yi yaklaşık on beş yıldır tanırım. O kadar süre içinde hayatında bu kadar olumlu ve büyük çaplı bir değişim yaratabilmiş ender insanlardan olduğunu düşünüyorum. Neredeyse ziyan olabilecek potansiyelini ve yeteneklerini tanıyarak, kendinin farkına vararak, hepimizi şaşırtan bir değişim gerçekleştirdi.
Selim, bugüne kadar yaptıklarıyla Türk halkına kültürel açıdan çok önemli hizmetler verdi. Özellikle iletişim konusundaki yeteneklerini, çalışkan, azimli ve inatçı kişiliğini 200'ün üzerinde kitabı dilimize kazandırarak defalarca kanıtladı. Belki uzun süre ağ pazarlama sektöründen uzak kaldı ama bir şekilde, özellikle eğitim yönünden, hep işin içindeydi. Onu kaybettiğimizi düşündüğüm bir dönemde, Network 21'in kitaplarının çevirileriyle geri döndü.
"Şimdiyse, bu özgün kişilik özellikleri, kişisel gelişim konseptlerinin prensipleriyle rafine olmuş bir halde onu yeni başarılara taşımaya devam ediyor. Dahası, benim gözümde, kendi izlediği yolda ve bir sanatçı olarak kariyerinde Selim çoktan 'elmas' oldu bile.
"En üretken çağında yıllardır elde ettiği tecrübeyi yine bizlerle paylaşması, iletişimin farklı bir alanında da başarılı olma kararlılığını ortaya koyuyor. Görünen o ki kendi adına bir yerlere ulaşmak ona yetmiyor; başarılarını başkalarıyla paylaşmak, aleviyle başka mumlar da yakmak istiyor. Bu gerçekten yakıcı bir istektir ve Selim, tıpkı doğuştan gelen parmak izlerimiz gibi, bu isteği doğasında taşıyor.
"Önümüzdeki yıllarda yazar, kişisel gelişimci, motivasyon konuşmacısı ve müzisyen olarak da adını sıkça duyacağımıza inancım büyük. Kendisine bu alanlarda da başarılar diliyor, ilerleyişini birinci elden izlemek için sabırsızlanıyorum."

"Changing the self, acceptance of being a lifetime learner to make the necessary developments, and to put one's ego aside are among the most difficult things in life.
"I've known Selim Yeniçeri for around fifteen years. Within this period, I believe he's one of those rare people who could have made such a positive change in such a huge scale. Acknowledging his almost wasted potential and talents, realizing who he was, he created a change that shocked us all. Through everything he did so far, Selim served Turkish people hugely in cultural terms. Translating over 200 books to our language, he proved his communication skills, industriousness, and his perseverance over and over again. Perhaps he was away from network marketing for a long time, but somehow, especially from educational angle, he was always in it with us. During a period I really thought he was lost to us, he was back with translations of Network 21 books.
"And now, these unique personality traits of his, refined by the principles of self-help concepts, keeps carrying him to the new horizons. Moreover, in my eye, in his own path and in his career as an artist, Selim already reached to the ‘diamond’ level.
“Sharing the experience he had during his most productive period, he proves his determination to succeed in another dimension of communication. Apparently, it’s not enough to reach a point on his own; he also wants to share his success, and light other candles with his own. This is really a burning desire, and Selim has this desire in his nature, just like our fingerprints that come at birth.
“Through years to come, I believe strongly that we will hear his name as an author, self-help expert, motivational speaker, and a musician. I wish him luck and success in all these areas, too, and can’t wait to watch his progress first hand.”

Serdar Öcal, Amway Elmas Serbest Girişimcisi / Amway Diamond Free Entrepreneur


"KompleksSİZ Yaşam, daha isminde dikkatleri çeken bir kitap. Ama bence bu kitabı yaratan kişilik çok daha önemli. Bundan yıllar önce ilk kez kapımızı çaldığında ve çevirmen olmak istediğini söylediğinde, önünde zorlu bir yol uzandığı konusunda onu uyarmıştım ama yılmadı ve hemen kolları sıvayıp işe girişti. Bununla da yetinmedi, 10 yıldan kısa bir süre içinde 200'ü aşkın eseri dilimize kazandırdı ve ülkenin en hızlı üreten çevirmenlerinden biri oldu. Ama hepsinden önemlisi, diğer tüm başarılarını gölgede bırakırcasına, Zen ve savaşçı ruhuna sahip biri olarak, kendisiyle hesaplaşmayı başardı. O benim kahramanlarımdan biri!"

"A Life Without Complexes stands out even just with its title. But I think the personality behind this book is much more important. When he knocks our door years ago, and said he wished to be a book translator, I warned him that he has a very hard way to go. However, he didn't lose heart, and he jumped aboard. As if it wasn't enough, he gained over 200 works to our culture, and became one of the fastest translators in the country. But most of all, overweighing all his other achievements, as a person who lives with Zen and a warrior's spirit, he succeeded at overcoming his ego. He's one of my heroes!"

Lütfü Bozkurt - Okyanus Yayınları sahibi ve kurucusu / founding owner of Okyanus Publishing

"İfadeler çok temiz ve berrak. Türkçe mükemmel ve inanılmaz ölçüde akıcı. Ancak gerçek şu ki Selim Yeniçeri sadece buzdağının görünen yüzünü anlatıyor. Buzdağının altı halen gizli, açık değil. Hani Lost'taki ambar gibi. Toprak kazılıyor, bir şeyler açığa çıkıyor ama altta kocaman hangar var ve kapısı henüz açık değil. Bir şeyler öğretiyor, anlatıyor ama hissediliyor ki daha anlatacak çok şeyi var bu yazarın."

"Sentences are real neat and vivid. Style is perfect and incredibly smooth. However, the truth is that Selim Yeniçeri talks about the apparent part of an iceberg. The lower part of the iceberg is still hidden, not out in the open. It's like that hutch in Lost. You know, they take out the dirt, some things come out, but there's a huge place down there and the door is not open yet. It teaches and gives something, but it feels that this author has still a lot to tell."

Hasan "Sonsuz" Çeliktaş - www.DerKi.com kurucusu ve sahibi / founding owner of www.DerKi.com

"Ne diyebilirim ki? Daha giriş kısmında beni yakaladı. Hayatta şansın kesinlikle önemli olduğuna inanırım, çünkü aksini iddia eden insan kendini Tanrı gibi görür. Sevgili Selim, eline gelen kötü kartlara yanmak yerine elindeki aslara odaklanarak onlarla oyunda elinden gelenin en iyisini yapmanın önemli olduğunu öğrenmiş. KompleksSİZ Yaşam, okunması gereken bir kitap."

"What can I say at all? It just grabbed me at introduction. I certainly believe luck is important in life, because one who claims otherwise sees self as God. Dear Selim, instead of complaining about all the bad cards in his hand, has focused on the aces he had, and he has learned it's what matters to do his best with what he had. A Life Without Complexes is a book that must be read."

Gökçer Alp - Vokaliz müzik grubu üyesi / a member of Vokaliz music band

"Genç bir babanın hayata bağlanma mücadelesine tanıklık edeceksiniz bu kitapta. O yalnız bilgece yol göstermiyor, aynı zamanda kendi deneyimlerini de bizlerle paylaşıyor. Bunun yanı sıra el üstünde, göz önünde tutulanlardan olmaya da namzet bu kitabıyla... Kitabı zevkle okuyacaksınız ve ilk kez duyacağınızı tahmin ettiğim yaşam deneyimleri ve bilgiler, sizin de apoletlerinizi tek tek bir kenara bırakmanıza neden olacak. Bu kitap bence bir dayanışma kitabı."

"In this book, you will witness the struggle of a young father who wants to cling on life. He doesn't only show the way self-righteously, but he also shares his own experiences with us. At the other hand, he's a candidate to be held dear by many, with this book... You will read it with pleasure, and I believe all these life experiences and knowledge, which I guess you will hear for the first time, will cause you to leave your epaulettes aside one by one. This book, I think, is for solidarity."

Dr. Adnan Tönel - Sanatçı, akademisyen, yazar / Artist, academic, author

"Selim gerçekten hem başarılı hem de yetenekli, sıradışı bir çocuktu. Her şeyi kendi çabalarıyla hak etti ama daha o yaşlarda bugünün işaretlerini veriyordu. Kişiliğinin ve kariyerinin biçimlenmesinde bir parça katkım olduysa ne mutlu bana. Onunla gurur duyuyorum."

"Selim was really both successful and extraordinarily talented as a child. He earned everything he has with his own efforts, but even from those days, he gave the signals for today. If I made any contribution to his personality and his career, it's a great pleasure for me. I'm proud of him greatly."

Suat Demirok - Gazeteci, radyo spikeri, öğretmen (Yeniçeri'nin ilkokul öğretmeni) / journalist, radio speaker, teacher (elementary school teacher of Yeniçeri's)

Enigma

Yurtkan Yazılım, Türkiye'deki bilgisayar pazarının en büyük pay sahibidir. Esra Yurtkan, firmanın kurucusu Hikmet Yurtkan'ın dul gelini olarak milyon dolarlarla ölçülen bir servetin tek sahibidir ve yıllar önce uçak kazasında kaybettiği eşinin ardından, şimdi elindeki zenginliğin tadını çıkarmaktadır. Hikmet'in kendi oğlu gibi yetiştirdiği öksüz yeğeni Sedat, küçük yaşlarında bilgisayar oyunlarına karşı güçlü merakı sayesinde zaman içinde müthiş bir bilgisayar dehası haline gelerek Yurtkan Yazılım'ın genel müdürlüğü ve baş programcılığı konumuna yükselmiştir.
Fakat şimdi ikisinin de başlarında büyük sorunlar vardır. Esra, kendi geçmişiyle hesaplaşmakta, ciddi kişilik bunalımları yaşamaktadır; ve Sedat, Enigma adındaki bir firmanın beşinci kuruluş yıldönümünü kutlamak için hazırladığı ve satış fiyatını son derece düşük belirlediği sanal gerçeklik ürününü çalmak için harekete geçmiştir.
Ama bilmedikleri bir şey vardır; onları yakından izleyen ve ikisini de bir ruhsal gelişim kapanının içine adım adım çeken bir güç: ENIGMA!
Yurtkan Software is the greatest marketholder of computer software market in Turkey. The founder Hikmet Yurtkan's widowed daughter-in-law, Esra Yurtkan, is the sole owner of a riches that's over millions of Dollars, and losing her husband with his father in a plane crash years ago, she enjoys the power and money she owns now.
Hikmet's orphan nephew, whom he raised his own son, Sedat, who became an awesome computer genius due to his passion for computer games since his childhood, is the vice president of the company. 
However, they both have serios problems now. Esra is settling the scores with her own past, through a serious depression, and Sedat is after a virtual reality product that's developed by a company named Enigma for their fifth anniversary, and which is being prepared for presentation at a very low price. 
But there's something they don't know: a force that watches and pulls them into a spiritual enlightenment: ENIGMA!


Okur yorumları / Readers' comments: 

"Enigma, İstanbul'dan Himalayalar'a, İsviçre'den Amerika'ya uzanan, Kızılderililerin Şamanizm anlayışı ile Uzak Doğu'nun Budik geleneğinin paralel olarak aktığı mistik bir yolculuğu anlatıyor. Olay örgüsünün bağlandığı noktada ise bizi sürpriz bir final bekliyor. Sanal gerçeklik kurgularını, dinamik dövüş sahnelerini, taşlarla oynayarak yapılan savaş entrikalarını, Sioux Kızılderililerinin özgürlük mücadelelerini, kapitalizmin dünya üzerindeki maddi iktidarını, Kaplanın Yedi Prensibi adı altında anlatılan evrenin işleyiş mekaniklerini, dövüş sanatının ruhsal etiğini, kılıç yapımının inceliklerini, kutsal sembollerin tılsımlarını ve Zen öykülerini anımsatan meselleri, Selim Yeniçeri'nin sinematik kurgusu ve akıcı dilinin rehberliğinde okumaya davetlisiniz."

"Enigma tells us about a mystical journey, that Native Americans' Shamanism and Far Eastern Buddhism flow along, that reaches from Istanbul and Himalayans to Switzerland and Americas. And at the point where the events come together finds us a surprise final. You're invited to read about virtual reality, dynamic fighting scenes, battle strategies rehearsed with pebbles, the independence and survival struggle of the Sioux, worldwide power and domination of capitalism, universal principles that's told under the title Tiger's Seven Principles, spiritual ethic of martial arts, details and subtlety of sword making, the power of secret symbolism, and Zenlike parables under the guidance of Selim Yeniçeri's cinematic and smooth storytelling."

*     *     *

"Gerçekten Selim Yeniçeri'nin kaleminden çıkmış ve Uzak Doğu felsefesini en iyi şekilde ortaya koyan, Kızılderililer ve Uzakdoğuluların dost canlılığını bizlere ileten bir eser. Olaylar hayal ürünü de olsa anlatılan felsefe tam anlamıyla Uzakdoğu felsefesini kapsamaktadır... Sedat'ın kişiliği, Esra'nın hatalarını gün gelip anlaması, Rick'in dostluğu ve Doru'nun anlayışının, Sun Tzu felsefesiyle bir araya gelip insanlar üzerinde yarattığı etki tam anlamıyla harika. Bence her kitapseverin okuması gereken bir kitap..."

"It's really written by Selim Yeniçeri, and a work that presents Far Eastern philosophy perfectly, and that makes us feel the friendliness of Native Americans and Far Easterners. Even if it's just fictional, the philosophy presented is absolutely Far Eastern one... Sedat's personality, Esra's acceptance of her mistakes someday, Rick's friendliness, and Doru's perspective, coming together with Sun Tzu's philosophy, create a wonderful impact on the reader. I believe it's a book that all booklovers should read..."

*     *     *

"Sürükleyici ve sonunda çok şaşırtıcı bir roman. Anlatım ve konu çok hoş birleştirilmiş. Uzakdoğuyu hissedeceğinize emin olabilirsiniz."
 
"A fascinating novel, and very shocking in the end. Narration and subject are united real good. You can be sure that you will feel Far East."

*     *     *

"Satın alırken gerçekten de bu kadar iyi kurgulanacağını düşünmemiştim. Meraktan 2-3 günde bitirdim. Mesleğimin de bilgisayar olması sebebiyle bir solukta okudum. Oyun kısmı insana yinede biraz afaki gelsede hoş bir kitap. Bilgisayar ve oyun meraklılarına okumalarını tavsiye ederim."

"When I bought the book, I didn't think it would be this good really. Just out of curiosity, I finished it in 2 or 3 days. Since my profession is computers, too, I read it at once. Even if the gaming part of the story was a little rambling, it's a very good book. I suggest the gamers and computerlovers to read it."

*     *     *

"Betimlemeler çok hoş ve sıkmıyor. Ayrıca hikayeciliği de çok iyi ve kurguladığı eser birçok açıdan hem estetik olarak insanı tatmin ediyor, hem bazı karakterleriyle insana güzel mesajlar ve örnek hayat duruşları veriyor. İşte bence, bu kitabın filmi çekilse, düzgün bir çekimle, başarılı olabilir."

"Depictions are nice and not boring at all. Storytelling is great, too. This fictional story both satisfies the reader aesthetically, and also gives nice messages and exemplar postures of life through the portraits. If it becomes a movie, it would be a successful one."

*     *     *

"Selim Yeniçeri, hayatını belki de yazarlığa adamış, yazarlığı ve çevirmenliği bu kadar yürekten başarabilen çok az kişiden biri. Biz her zaman cevherlerin farkına varamasak da, bu maden zaten hazırdır ve işlenmesi biraz imkana bağlıdır. Bu imkanı bulanlar gibi yaratanlar da vardır ve Selim Yeniçeri kesinlikle imkanlarını yaratanlardan biri. Yazdığı kitapla adeta bir bütün olmuş ve yazarın Türkçe üzerindeki becerisi yaratıcılığıyla birleşerek, Enigma adlı bu eseri oluşturmuş. Herkes bu kitabı okumalı!"

"Selim Yeniçeri is one of those rare people who dedicated himself to write, and who can succeed at writing and translating so sincerely. Even if we can't notice the gems all the time, the mine is already there, and processing of it depends on the possibilities. Some find those possibilities, and some other creates them. Selim Yeniçeri, most certainly, is among those who create their own possibilities. United with the book he wrote, and his superior skill on Turkish coming together with his creativity, made this work titled Enigma possible. Everbody should read this book!"Dünyanın Ortak Dili İngilizce
English: The Common Language of the World

Bir yıl özel kursa gittikten sonra İngilizce'yi kendi kendine öğrenen Yeniçeri, bu kitabında hem okurlarına İngiliz dilinin inceliklerini öğretiyor hem de kendi izlediği yöntemleri paylaşıyor. Okurların "ilk kez sadece kitapla kendi başımıza İngilizce öğrenilebileceğini anladık" şeklinde yorum yaptığı set, yabancı dil sorununuza köklü bir çözüm sunuyor.

After one year of education at a private course, learning English on his own, Yeniçeri teaches English language to the readers in an elegant way, and also he shares the tactics he applied. This set, which the readers commented as "we realized that we can learn English on our own with just a book," offers a powerful solution to the foreign language problem once and for all. 


Dünyanın Ortak Dili İngilizce:
Konuşun, Okuyun, Yazın
Başlangıç
Yakamoz Yayınları 2008
Dünyanın Ortak Dili İngilizce
Konuşun, Okuyun, Yazın
Orta Düzey
Yakamoz Yayınları 2009
No comments:

Post a Comment

Real Time Analytics Real Time Web Analytics